Bez kategorii

Wyświetlanie jednego wyniku

POPRZEDNI

Następny

Regulamin sklepu internetowego Prawnik Lekarza

19 Komentarzy

 1. Ania

  Wpis dotyczy recept pro familiae i pro auctore, ale jeśli dobrze zrozumiałam to nie wolno nam tak naprawdę wystawiać żadnych recept, tak? Mam tu na myśli, że np. chciałabym sobie wystawić receptę na jakiś antybiotyk czy inny lek na 100%.

  • Aleksandra Powierża

   Zgodnie z przedstawioną przez nas interpretacją, stażyści nie mają możliwości wystawienia recept pro auctore i pro familiae. Wystawianie natomiast recept dla pacjentów jest możliwe pod nadzorem opiekuna w miejscu odbywania stażu.

 2. Gabi

  Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy o RPP i prawach pacjenta „Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, [ chodzi tu o podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonujący działalność leczniczą] , instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych”To jest ustawowa podstawa udostępniania dokumentacji medycznej studentom oraz np. lekarzom w trakcie specjalizacji w inny niż macierzysty podmiot leczniczy

 3. RalfRolfRolfen

  Bardzo ciekawy i ważny artykuł jednak mam jedną małą sugestię. Nazwa portalu wskazuje – ,,prawnik lekarza”, więc dobrym pomysłem byłoby pisanie takim językiem i formą, który pasuje do nazwy portalu. Niestety, teksty wyglądają bardziej jak blog „prawnik prawnika” i nieco odstraszają prawniczą zawiłością i niepotrzebnym komplikowaniem zdań. Niewątpliwie sformułowania są w 110% precyzyjne, ale prawnicza nowomowa jest strasznie upierdliwa do czytania. Zwłaszcza ,,do poduchy” po ciężkim dniu na bloku czy 24h dyzurze. 😉

 4. Anna

  Świetny, zwięzły artykuł. Dziękuje!

 5. Agnieszka G

  Jeżeli wadliwe polecenie kierownika zostało wydane ustnie, to czy istnieje możliwość udowodnienia takiej okoliczności? Jak można udowodnić celowe działanie kierownika na szkodę szkolącego się lekarza, jakie można przedsięwziąć kroki w takiej sytuacji.

 6. Piotr

  Dzień dobry,

  Czy obowiązkowe OC lekarza obejmuje naruszenie praw pacjenta? Nie zauważyłem tam żadnych klauzul możliwych do wykupienia, a jego podstawą prawną jest:

  „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. „

  • Aleksandra Powierża

   Dzień dobry,
   Bardzo dobre pytanie. Niestety ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta (chyba, że dojdzie z tego tytułu do powstania szkody, wówczas obejmują swoim zakresem taką odpowiedzialność). Zazwyczaj klauzule oferowane są do dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych.

   • Piotr

    Bardzo dziękuję za odpowiedź, nie mniej niestety nie do końca jestem w stanie zrozumieć fragment „chyba, że dojdzie z tego tytułu do powstania szkody, wówczas obejmują swoim zakresem taką odpowiedzialność”.

    W jaki sposób należy to rozgraniczać? Czy jest możliwość podania przykładu takich zdarzeń?

    • Prawnik Lekarza

     Zanim podam przykład, należy wyjaśnić, że zakres obowiązkowego ubezpieczenia dotyczy odpowiedzialności za SZKODY będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
     z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Zatem obowiązkowa ochrona ubezpieczeniowa za zdarzenie uzależniona jest między innymi od tego czy pacjent doznał szkody.
     A teraz podaję przykład, oczywiście bardzo uproszczony: Jeśli na skutek udzielenia nieprawidłowej informacji o stanie zdrowia pacjenta – pacjent w rzeczywistości jest chory, a lekarz podał informację, że jest zdrowy- choroba pacjenta rozwinie się (bo pacjent nie leczy się), wówczas pomimo tego, że zostanie naruszone prawo pacjenta do informacji ubezpieczenie obowiązkowe winno objąć swoją ochroną to zdarzenie, gdyż pacjent doznał szkody. Inaczej natomiast wyglądałaby sytuacja, gdyby lekarz poinformował pacjenta, że jest chory podczas gdy faktycznie byłby zdrowy (zakładając, że dosyć szybko pacjent uzyskałby informację, że jest jednak zdrowy). W takiej sytuacji naruszenie prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia nie powoduje szkody, a tym samym ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje swoim zakresem tego typu zdarzenia.

 7. Piotr

  Bardzo ciekawy artykuł!!

  Mam jedno pytanie odnoszące się do:
  „Generalna zasada przedawnienia roszczeń mówi o tym, że roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.”

  Czy zatem jeśli Pacjent w wieku 40 lat dowie się, że w wyniku operacji przeprowadzonej 12 lat temu zaszyto w nim chustę to nie może on pozwać lekarza i wyjść z roszczeniem?

 8. Świetnie napisane. Chcę wyrazić uznanie za Twoje działania. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wpisów 🙂 Po prostu super. Będę częściej zaglądał.

 9. Olga

  Bardzo dziękuję za artykuł.Jako lekarz zastanawiamy sie w środowisku psychiatrów jak to bezpiecznie ugryźć te przesłanki związane z zagrożeniem dla kobiety i móc pomagać jej , bezpiecznie pod każdym kątem, prawnym jesli sie da w tym kraju.

 10. Ewelina

  Jeśli mój oddział zostaje przekształcony na tzw covidowy czy moge powołać się na to , że wychowuje dzieci do 14 r.z i nie pracowac w narazeniu na zakażenie?

  • Aleksandra Powierża

   Dzień dobry, niestety przesłanka ta jest zastrzeżona dla osób, które miałaby być powołane do pracy decyzją wojewody/ministra zdrowia. Pozostają Pani indywidualne ustalenia z pracodawcą w tym zakresie, na które może przystać ale nie musi.

 11. Bogdan

  konia z rzędem temu kto znajdzie art. tut. cyt. Zgodnie z art. 15 ust. 8a i 16m ust. 15 ww. yyyy jakiej ustawy ??? proszę o podstawę prawną. KONKRET

  • Aleksandra Powierża

   Dzień dobry, tak jak napisałyśmy wers wyżej, jest to ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ma już nowe brzmienie, więc nic dziwnego, że w aktualnym tekście nie znalazł Pan art. 15 ust. 8a – tekst pisałyśmy kilka miesięcy temu. Art. 15 ust. 8a i art. 16 m ust 15 dodane zostały ustawą z dnia 31.03.2020 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz. 567), która weszła w życie 1.04.2020 r. W aktualnych przepisach Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 15 ust.8 a ma odpowiednik w art. 15 o.

 12. Z szacunkiem i podziwem ślędzę twego bloga, uważnie czytam wszystkie posty, to jest dobra i właściwa droga budować dydaktyczne „mosty”.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl