Jakiś czas temu pytałyśmy Was, o czym najchętniej przeczytalibyście w najnowszej Dawce Wiedzy – w krótkiej ankiecie największą ilość głosów zdobyły zmiany w wynagrodzeniach medyków. Vox populi, vox Dei, więc zapraszamy Was na dzisiejszy post!

Nowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazuje na zmiany w wynagrodzeniach medyków i zakłada przede wszystkim określenie na nowo grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, a tym samym przyporządkowanie im nowych współczynników pracy. 

Przedstawiamy Wam kilka wybranych grup zawodowych z nowymi współczynnikami pracy (WP).
 1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – WP 1,45. Dla lekarzy z II stopniem specjalizacji – WP wynosiło 1,31 oraz dla lekarzy z I stopniem specjalizacji – WP 1,2. Uwaga! Nowa regulacja nie przewiduje podziału na specjalizacje.
 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka (z wykształceniem magisterskim i specjalizacją) – WP 1,29. Wcześniej WP wynosiło 1,06.
 3. lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – WP 1,19. Było WP – 1,06
 4. lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – WP 0,95. Było WP – 0,81
 5. fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny (z wyższym wykształceniem i specjalizacją albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – WP – 1,02. Było WP – 0,81. Uwaga! Należy zwrócić uwagę, że w przypadku pielęgniarek i położnych, studia na a kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą wymogiem tylko w grupie b (WP – 1,29). W grupie e pielęgniarka lub położna będzie mogła uzyskać tytuł licencjacki na innych studiach.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Jeśli chcesz obliczyć, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie po nowelizacji ustawy, musisz pomnożyć wartość swojego przeciętnego wynagrodzenia brutto razy WP.

Ile będzie wynosić najniższe wynagrodzenie zasadnicze lekarza specjalisty? Tłumaczymy jak to zrobić w trzech krokach!

 1. Ustal wartość kwoty bazowej: Kwota bazowa wynosi 5 662,53 zł (za rok 2021, do którego będą się odnosić płace w roku 2022).
 1. Znajdź swój współczynnik pracy (WP). WP dla lekarza specjalisty wynosi 1,45.
 1. Pomnóż kwotę bazową x WP. 5662,53 zł x 1,45 = ok. 8210, 67 zł.
Jeśli chodzi o przykłady minimalnych podwyżek dla pozostałych grup medycznych, to wynosić one będą:
 • Dla lekarza bez specjalizacji – ok. 1261 zł
 • Dla pielęgniarki i farmaceuty z tytułem magistrem i specjalizacją – ok. 1827 zł
 • Dla lekarza stażysty – ok. 1446 zł
 • Dla pielęgniarki z licencjatem i specjalizacją – ok. 1590 zł.
 • Pielęgniarka ze średnim wykształceniem bez specjalizacji – ok. 1554 zł.
Kiedy zmiany weszły w życie?

26-go maja 2022 r. uchwalono ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 9 czerwca Senat przyjął poprawki, w których zaproponowano podniesienie współczynnika pracy dla zawodów medycznych o 0,25%. 23 czerwca Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, wobec czego ustawa trafiła do Prezydenta RP. Po podpisaniu nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Jeśli nie znalazłeś swojej grupy zawodowej w naszym wpisie, to wejdź [TUTAJ] – na samym końcu nowelizowanej ustawy znajduje nie tabelka ze wszystkimi współczynnikami pracy. 

FacebookLinkedInEmailPrint