To pytanie pojawia się ostatnio bardzo często i macie wiele wątpliwości, czy do wystawienia zwolnienia lekarskiego wystarczająca jest rozmowa telefoniczna z pacjentem.

Zgodnie z zaleceniami GIS wydanymi dla POZ i NiŚOZ
należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.
Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości uzyskania teleporady.
KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić TELEPORADY.
Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.
Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Powyższe wytyczne są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
👉Już w art. 2 ust 1 i 4 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, czytamy, że lekarz i lekarz dentysta może udzielać świadczeń zdrowotnych w tym wydawać orzeczenia lekarskie także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozumiem, że macie wątpliwości czy wystarczający do oceny stanu zdrowia i uznania, że pacjent wymaga zwolnienia lekarskiego jest wywiad telefoniczny.
👉Tutaj z pomocą przychodzi Wam art. 4 ww. Ustawy, z którego wynika, że „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”

W literaturze wskazuje się (tak. L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. wyd. 2, Warszawa 2015), że „Ustawa obliguje lekarza do działań profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych. Jednocześnie w każdym z tych kierunków ma obowiązek podążać za wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz stosować dostępne metody i środki (…) Teoretyczna wiedza może w konkretnej sytuacji znacznie wyprzedzać realną dostępność metod i środków. Ograniczenia dostępu do niektórych metod i środków mogą być spowodowane przeszkodami zarówno subiektywnymi (brak określonych umiejętności praktycznych), jak i obiektywnymi (względy ekonomiczne, organizacyjne, techniczne itp.). Ograniczony dostęp do metod i środków powinien być usprawiedliwiony okolicznościami konkretnego przypadku.”

To Wy, jako lekarze powinniście ustalić, czy podane przez pacjenta objawy uzasadniają skierowanie go na zwolnienie lekarskie.
Pamiętajcie, że jesteście lekarzami, a nie organami ścigania❗️
Przyjmujecie to, co podaje pacjent w dobrej wierze, nie macie możliwości poza zwykłym zdrowym rozsądkiem i waszym doświadczeniem ustalenia czy pacjent mówi prawdę. Przychodząc do Was na wizytę bezpośrednią pacjent również może coś przed Wami zataić czy symulować jakieś dolegliwości.

Oczywiście, jeśli macie wątpliwości, to wskazane jest skierowanie pacjenta na dodatkowe badania czy też wizytę osobistą. Nie macie obowiązku postawić ostatecznej diagnozy „na siłę” przez telefon.

Pamiętajcie, aby odnotować fakt zebrania wywiadu, udzielenia oraz wydania zwolnienia lekarskiego pacjentowi w jego dokumentacji medycznej.

Powodzenia! I dziękujemy, że wciąż jesteście na pokładzie

FacebookLinkedInEmailPrint