Tag: medycy

Czy lekarz przestaje być lekarzem na wakacjach?

Pogoda za oknem nie rozczarowuje i zapewne niejednego z Was zachęca do wybrania się na wymarzony odpoczynek. W związku z tym – zastanawialiście się kiedyś czy lekarz przestaje być lekarzem na wakacjach?

Czy mimo prawa do urlopu jesteście podczas niego zobowiązani do udzielania świadczeń medycznych? Jak stanowi art. 30 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.

Co to oznacza dla lekarzy w praktyce?

Nieważne czy jesteście na lotnisku, na plaży, w górach, czy nad morzem – lekarz ma w każdym miejscu i o każdej porze obowiązek ochrony życia ludzkiego, gdy jest one narażone.

W związku z tym, praca lekarza nie zawęża się jedynie do ustalonych godzin pracy. Wynika to z heroicznego charakteru powołania lekarza, o którym mówi art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, wyjaśniając że:

Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu”.

Co więcej, ten sam artykuł określa nadrzędną zasadę, którą powinni kierować się lekarze: salus aegroti suprema lex esto (tj. największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego). Więcej o prawach i obowiązkach lekarza przeczytasz TUTAJ.

O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim, że rodzaj szkody ma tutaj znaczenie. Co do zasady interwencja „lekarza na wakacjach” jest przez prawo wymagana, jednak – naszym zdaniem – w ograniczonym zakresie.

Oznacza to, iż nie każde narażenie zdrowia kwalifikuje się do natychmiastowego udzielenia pomocy. Drobne skaleczenie palca czy też katar z pewnością nie doprowadzą do utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 


Należy jeszcze pamiętać, że wezwanie karetki, nie zwalnia lekarza z pomocy poszkodowanemu (jeśli oczywiście grozi mu utrata życia lub ciężkie uszkodzenie ciała/rozstrój zdrowia). Poza tym oczywistym jest, że żaden lekarz nie będzie dysponował potrzebnym sprzętem, gdy akurat opala się na plaży – jednak nie może to usprawiedliwiać jego obojętności wobec osoby, która dla przykładu akurat straciła przytomność kilka leżaków dalej. Zobligowany jest do działania, gdyż zaniechanie może być karalne…

Co grozi lekarzowi za nieudzielenie pomocy?

Aby uzmysłowić sobie wagę takiego zaniechania, wystarczy spojrzeć do art. 162 Kodeksu karnego, który przewiduje za ten czyn karę pozbawienia wolności do 3 lat. Rzecz jasna, wykluczone spod tego przepisu są osoby, które ratując czyjeś życie musiały narazić swoje. Do „lżejszych” sankcji należy upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia kierowniczych funkcji, postawienie lekarza przed sądem lekarskim oraz ograniczenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

W jakich jeszcze przypadkach na wakacjach lekarz będzie zwolniony z obowiązku udzielenia pomocy?

Co w przypadku, gdy lekarz – błogo opalając się na plaży i jednocześnie popijając drinka – ujrzy osobę, u której wystąpił krwotok? Logika podpowiada, że należy takiego lekarza zwolnić z jakiegokolwiek obowiązku pomocy – a tym samym, z jakiejkolwiek odpowiedzialności. I tym razem prawo nas nie zawodzi – gdy lekarz od samego początku danego zdarzenia jest w stanie uniemożliwiającym pomoc poszkodowanemu – powinien od działań odstąpić.

A co w przypadku, gdy nasz opalający się lekarz wypiłby jedynie jedno piwo 2%? Należy wskazać, iż przepisy prawa nie precyzują owej kwestii. W związku z tym należy kierować się podstawową zasadą – jeśli ktoś jest w stanie zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku dla zdrowia należy podjąć próby ratowania tej osoby.

FacebookLinkedInEmailPrint

Polski (nie)Ład – jak wpłynie na medyków?

W ostatnich tygodniach głośno jest o podatkowej rewolucji, czyli o hucznie zapowiadanym przez rząd Polskim Ładzie, który ma wszedł w życie 1 stycznia 2022 r.
 
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stale budzi wiele kontrowersji, zarówno dotyczących samej jego treści jak i kwestii technicznych – chociażby faktu, iż w Senacie dalej trwają prace nad zmianami Polskiego Ładu. Z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej takie działania są niedopuszczalne i uwidaczniają chaos legislacyjny. 
Uporządkujmy więc podstawowe informacje – w 2022 r. zaczął nas wszystkich obowiązywać nowy system podatkowy, który w znaczącym stopniu dotknął także Was. Lekarze utracili:
  • możliwość odliczania od podatku odprowadzonej składki zdrowotnej,
  • co do zasady możliwość opodatkowania najprostszego w formie karty podatkowej.

 

Jakie konsekwencje niosą za sobą powyższe rozwiązania?
Przede wszystkim ograniczenie swojej działalności przez obciążenia podatkowe. Rząd przekonuje nas, że program będzie korzystny i sprawiedliwy oraz znacznie usprawni ochronę zdrowia. W związku z tym, dlaczego owa „korzystność” będzie polegała na tym, że więcej pracy wcale nam się nie opłaci? Program zakłada wyżej opodatkowaną pracę własną (niezależnie od rodzaju umowy).
Eksperci przewidują, iż osoby z przychodami:
  • do 6 tys. odniosą korzyści, 
  • między 6 tys. a 11 tys. nie odczują żadnych zmian,
  • powyżej 11 tys. odniosą straty.

Czego konkretnie będą dotyczyć zmiany w podatkach?

Tak jak wskazywałyśmy na początku – to właśnie składka zdrowotna zostanie podniesiona, a tym samym nie będzie jej można odliczyć od podatku. 
Od wejścia ustawy w życie wysokość składki wynosi co do zasady – 9% dochodu dla skali podatkowej oraz 4,9% dla opodatkowania liniowego. W przypadku personelu medycznego, który opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka wynosi 14%, a jej podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie. 
 
Ile możecie stracić?
Przyjrzyjmy się zasadom wyliczania składki zdrowotnej od rocznych przychodów przy określonych progach podatkowych:
  • 60 proc. wynagrodzenia dla rocznego przychodu do 60 tys. zł (ok. 305 zł),
  • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów nieprzekraczających rocznie 300 tys. zł (ok. 509 zł),
  • powyżej 300 tys. zł 180 proc. (ok. 917 zł).
 
W praktyce będzie wyglądać to następująco – jeśli zarabiacie 15tys. zł na umowie o pracę, to miesięcznie netto otrzymujecie 10 667 zł. W 2022 r. zarabiając tyle samo – netto otrzymacie 9764 zł, czyli o 903 zł mniej w danym miesiącu. A w skali roku? Straty wyniosą 10 837 zł.*
Eksperci podatkowi przewidują*, iż najkorzystniejszą formą świadczenia usług medycznych w 2022 r. będzie działalność gospodarcza opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (straty w skali roku wyniosą nas o około połowę mniej niż na umowie o pracę, tj. 5782 zł).
 
Co z opodatkowaniem w formie karty podatkowej?
Kolejne rozwiązanie w Polskim Ładzie, które negatywnie odczują głównie lekarze dentyści pracujący w przychodniach oraz personel na kontraktach – od 1 stycznia 2022 r. nie macie mieli wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej.
 
Czy są jakieś plusy?
Rząd przede wszystkim tłumaczy, iż ich zamiarem było, aby personel medyczny zapłacił niższy ryczałt, tj. 14% (obecnie 15%, jeśli zatrudniamy inne osoby lub 17% jeśli nie). Możemy szczerze przyznać, że cel jest szczytny, lecz droga do jego osiągnięcia – kamienista. Za pomocą Polskiego Ładu profesje medyczne zostaną wykreślone z listy wolnych zawodów w rozumieniu ustawy o ryczałcie. Dr Andrzej Cisło komentuje tę zmianę dobitnie:
To jest zmiana, której w ogóle nie rozumiemy. Zawód lekarza i lekarza dentysty, obok takich zawodów jak np. adwokat czy radca prawny, jest jednym z zawodów, które ze względu na swą ugruntowaną specyfikę powinien być zawsze uznawany za wolny zawód. Zmianę tłumaczy się tym, że chciano tej grupie przyznać 14-procentową stawkę ryczałtu. To można było zrobić całkiem inaczej.”.
 
 
• kalkulacje przygotowała Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa przygotowała dla Naczelnej Izby Lekarskiej kalkulacje (opublikowane w “Gazecie Lekarskiej”)
FacebookLinkedInEmailPrint

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl