Coraz częściej pacjenci składają roszczenia wobec leczących ich lekarzy. Jeśli zarzuty są słuszne, sąd przyznaje na rzecz pacjentów świadczenia, których wysokości są coraz wyższe. Wydawać by się mogło, iż umowa ubezpieczenia uchroni Cię  od obowiązku zapłaty z własnej kieszeni.

Nie zawsze jednak możesz być spokojny.

Zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych jak i dobrowolnych przewidziano wyłączenia, które pozwalają ubezpieczycielom odmówić ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest bardzo szeroki, ale i tu ustawodawca wskazał pewne kategorie szkód, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Jeśli więc w ramach swojej praktyki spowodowałeś szkodę:

➡️polegającą na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

➡️polegającą na zapłacie kar umownych;

➡️powstałą wskutek działań wojennych, astanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

➡️ będącą następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia (ten przypadek wyłączenia jest najczęściej spotykanym)-

nie możesz liczyć na wypłatę z polisy ubezpieczeniowej.

Ta sama sytuacja będzie miała miejsce jeśli wykonywałeś działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej. Wyłączenie to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy powstała szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia.

FacebookLinkedInEmailPrint