Nie raz poruszałyśmy dość kontrowersyjną kwestię dotyczącą dodatków covidowych, które wprowadzone zostały na podstawie Polecenia Ministra Zdrowia do NFZ [TUTAJ]. Jednocześnie podkreślałyśmy, że polecenia nie stanowią źródła prawa, jak na przykład ustawa czy rozporządzenie.

Spotkałyśmy się z wieloma wątpliwościami związanymi z Komunikatem NFZ z dnia 4 listopada 2021 r.– w związku z czym same zdecydowałyśmy się wystąpić z prośbą do NFZ o interpretację, o czym również informowałyśmy Was w poprzednich postach [TUTAJ]. Naturalną konsekwencją niespójnych linii interpretacyjnych stał się fakt wnoszenia do sądu przez personel medyczny coraz większej ilości pozwów.

Pierwsze wyroki zapadły już w kwietniu w Częstochowie i Łodzi. Jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć?

Zdecydowanie pozytywne. Obawa przed tym, iż Polecenie jako niewiążący akt, nie będzie chroniła Cię w sporze sądowym, była – jak się okazuje z perspektywy czasu – zdecydowanie „na wyrost”. Sądy postawiły na zasadę sprawiedliwości i proporcjonalności, orzekając na Twoją korzyść. Mianowicie przychyliły się do stanowiska, że należy Ci się 100% dodatku do pensji za każdy miesiąc pracy.

Jeden z korzystnych wyroków dotyczył lekarza szpitala im. Biegańskiego w Łodzi, gdzie sąd nakazał wypłacenia lekarzowi 7200 zł zaległego dodatku za 2 miesiące. Nie jest nam znana argumentacja i uzasadnienie sądu, bowiem wyrok prawdopodobnie dalej jest nieprawomocny – w razie jego opublikowania, powiadomimy Cię o tym i wybierzemy kluczowe tezy orzeczenia.

Mając na uwadze powyższe, jesteśmy zdania, że powyższe dwa wyroki zwiastują przechylenie szali na Twoją korzyść w kolejnych sprawach sądowych dot. wypłacenia należnego Ci dodatku covidowego. W związku z tym wydaje się być słusznym walczyć o swoje prawa – w tym także na drodze sądowej.

W ramach małej „powtórki”, przypominamy, że kwestie rozliczania dodatku covidowego należy rozgraniczyć na trzy okresy, w związku ze zmianą Poleceń Ministra Zdrowia w tym zakresie. Aby ubiegać się o należny dodatek należało spełniać następujące przesłanki:

I OKRES – 01.11.2020 r. – 28.05.2021 r.

Od 1 listopada 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie mogły otrzymać osoby:

  • osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które wykonują̨ zawód medyczny, uczestniczą̨ w udzielaniu świadczeń́ zdrowotnych, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
  • wykonujące zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa;
  • wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

II OKRES – 28.05.2021 – 01.11.2021 r.

 Od 1 czerwca 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób wykonujących zawodowy medyczne nie przysługiwało osobom:

  • uczestniczącym w uczuleniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem i z zakażaniem wirusem SARS-COV-2 w szpitalach III poziomu;
  • udzielającym świadczeń zdrowotnych w SOR lub izbach przyjęć oraz jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach „covidowych”.

III OKRES – 01.11.2021 – 31.03.2022

Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

  • wykonuje zawód medyczny
  • uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  • pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego). 
Jeśli wahałeś się czy warto wystąpić na drogę sądową celem uzyskania należnego Ci dodatku, to z pewnością oba wyroki są dla Ciebie dobrym punktem odniesienia.

Koniecznie jednak sprawdź, czy kwalifikujesz się do uzyskania dodatku covidowego za dany okres pracy. Szerzej pisałyśmy o tym we wcześniejszych wpisach – zachęcamy do ponownej lektury! [TUTAJ]

Pamiętaj, że finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kończy się 31 marca 2022 roku, o czym poinformował NFZ w KOMUNIKACIE z dnia 1 marca 2022 r.

 

FacebookLinkedInEmailPrint