Czy wiedziałeś, że od 1 listopada 2021 roku personel medyczny obowiązują nowe zasady rozliczania dodatków covidowych?

Zapewne Was to nie dziwi – wszyscy już przywykliśmy do nieustannych zmian prawnych związanych z obecną sytuacją epidemiczną. A więc na jakich zasadach ma polegać wypłacanie wynagrodzenia covidowego? Zgodnie z komunikatem NFZ dodatkowe wynagrodzenie rozliczane będzie za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

NFZ przekonuje nas, że rozwiązanie to pozwala na precyzyjniejsze określenie reguł przyznawania dodatku. W teorii ma to ułatwić placówkom medycznym wskazanie osób, które powinny taki dodatek otrzymać, a co ważniejsze ma umożliwić indywidualne określenie jego wysokości.

Kto jest uprawniony do otrzymania takiego świadczenia?

  •  osoby wykonujące zawód medyczny,
  •  osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
  • osoby pracujące na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Jaka jest wysokość dodatku?

  • wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy.
  • maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

W jakim terminie możemy się spodziewać wypłaty dodatku?

Co do zasady NFZ ma wypłacić placówkom należne środki w terminie 3 dni, oczywiście pod warunkiem, że wszystkie formalności się zgadzają.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Korekty do informacji o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku, kierownicy placówek medycznych muszą przekazać do NFZ do 15 listopada. W związku z tym, jeśli kierownicy Waszych placówek jeszcze tego nie zrobili, to ostatni dzwonek, żeby im o tym przypomnieć! Jeśli jednak przegapicie ten termin, to nie jest za późno, bo w przypadku korekt informacji w kolejnych okresach, kierownicy placówek medycznych będą musieli przedstawić w ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy informacja. Do 10 listopada 2021 placówki medyczne mają czas na przesłanie do NFZ informacji za październik 2021. Ewentualne korekty tej informacji placówki, według nowych reguł, będą mogły złożyć maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku.

 

 

FacebookLinkedInEmailPrint