Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych?

Jedna z naszych Czytelniczek zwróciła się do nas z pytaniem ile czasu pacjent ma na zgłoszenie roszczeń.
Pacjent Pani Doktor niezadowolony z procesu leczenia odgrażał się pozwem.
Pani Doktor – niezależnie od zasadności stawianych zarzutów- zastanawiała się jak długo będzie musiała żyć w „niepewności”, co do ewentualnych roszczeń.

Musicie wiedzieć, że pacjenci chcący zgłosić roszczenie w związku z tzw. błędem medycznym mają określony czas, w którym powinni to zrobić. Zgłoszenie roszczeń cywilnych ulega tzw. przedawnieniu po upływie określonego czasu.

Przedawnienie roszczeń jest terminem, do którego można skutecznie zgłaszać roszczenia cywilne. Co prawda i po tym okresie możliwe jest zgłoszenie roszczeń, niemniej jeśli to nastąpi, możecie powołać się na zarzut przedawnienia i uchylić od odpowiedzialności.
Generalna zasada przedawnienia roszczeń mówi o tym, że roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Główny więc termin przedawniania to 3 lata.

Może się zdarzyć tak, że chociaż od prowadzonego zabiegu/ procedury medycznej/ wizyty lekarskiej, które wg pacjenta było nieprawidłowe i spowodowało jego szkodę, upłynęło więcej niż 3 lata to nie upłynął termin przedawnienia. Ma to znaczenie w tych sytuacjach, w których nie od razu wiadomo, że doszło do jakiejś nieprawidłowości albo ewentualne skutki dały o sobie znać dużo później. Będzie tak np. w sytuacji kiedy pacjent dowiedział się, że podczas jego operacji sprzed 6 lat w jego brzuchu zaszyto chustę. Wówczas termin przedawnienia będzie niejako „wydłużony”, nie może on być jednak dłuższy niż 10 lat od wykonania zabiegu.

Powinniście również pamiętać, że w świetle obowiązujących od 9 lipca 2018 r. przepisów może się zdarzyć, że pacjent będzie miał de facto więcej czasu na dochodzenie roszczenia.
Zgodnie bowiem ze zmienionym art. 118 k.c. koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to, że 3 letni okres przedawnienia ulegnie wydłużeniu do końca roku kalendarzowego, a tym samym roszczenie o naprawienie szkody, wyrządzonej tym błędem medycznym, ulegnie przedawnieniu 31 grudnia.
Przykładowo, jeśli do zdarzenia doszło 20 sierpnia 2018 r. to przedawni się ono, nie jak dotychczas 20 sierpnia 2021 r., a dopiero 31 grudnia 2021 r.

Niestety, jak to w prawie bywa od wyżej wskazanych zasad istnieją również wyjątki.

Jeżeli błąd medyczny został uznany za przestępstwo (zbrodnię lub występek), wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi aż 20 lat od dnia jego popełnienia.

Termin ten jest niezależny od tego kiedy pacjent dowiedział się o szkodzie.

Odstępstwem od reguły jest również termin przedawnienia w stosunku do osób małoletnich.
W ich przypadku termin przedawnienia nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nie pełnoletności.

Zapamiętajcie również, że prawo przewiduje sytuacje, gdy następuje tzw. przerwanie biegu przedawnienia, lub jego zawieszenie.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia z tytułu błędu medycznego powoduje:

➡️każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
➡️uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
➡️wszczęcie mediacji.

Po każdym przerwaniu, przedawnienie biegnie na nowo, od początku.

W przypadku np. złożenia pozwu lub wszczęcia mediacji, przedawnienie nie biegnie aż do zakończenia postępowania.

Z kolei zawieszenie biegu przedawnienia oznacza, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, czyli nie biegnie dalej.

Z mocy prawa bieg przedawnienia zawiesza się, gdy z powodu siły wyższej pacjent nie będzie mógł dochodzić roszczeń przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Jak więc widzicie, czas na zgłoszenie roszczeń nie jest nieograniczony. Chociaż z perspektywy ewentualnego zobowiązanego czyli Ciebie Drogi Lekarzu nie można powiedzieć by był krótki. 😳

 

FacebookLinkedInEmailPrint

POPRZEDNI

Czy lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną w związku z karnym zarzutem narażenia?

Następny

RODO- jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

1 Komentarz

  1. Piotr

    Bardzo ciekawy artykuł!!

    Mam jedno pytanie odnoszące się do:
    „Generalna zasada przedawnienia roszczeń mówi o tym, że roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.”

    Czy zatem jeśli Pacjent w wieku 40 lat dowie się, że w wyniku operacji przeprowadzonej 12 lat temu zaszyto w nim chustę to nie może on pozwać lekarza i wyjść z roszczeniem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KONTAKT

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
"Podsiadły-Gęsikowska, Powierża" Sp. p.

ul. Filtrowa 61/3
02-056 Warszawa

+48 22 628 64 94
+48 600 322 901

kancelaria@prawniklekarza.pl

REGON: 369204260 NIP: 7010795766

AEKSANDRA POWIERŻA

+48 604 077 322
aleksandra.powierza@prawniklekarza.pl

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA

+48 735 922 156
karolina.podsiadly@prawniklekarza.pl